Bạn hiểu thế nào PCCC – phòng cháy chữa cháy ?

PCCC ( phòng cháy chữa cháy) là tổng hợp của mọi công tác liên quan tới việc phòng cháy và chữa cháy. Nhằm thực mọi mọi công tác phòng ngừa và giảm thiểu tối đa do cháy nổ gây ra. Giảm tác hại về tính mạng và tài sản của đơn vị