Tổng quan về Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), người dân cũng như chủ đầu tư (CĐT) công trình cần thiết kế và lắp đặt hệ thống PCCC phù hợp với đặc thù công trình để có thể khắc phục được các đám cháy khác nhau. Việc tìm hiểu và xây dựng một hệ thống …

Xem thêm

Quy định về lắp đặt trạm bơm chữa cháy

Từ cuối năm 2020, thiết kế và lắp đặt máy bơm chữa cháy được quy định tại Quy chuẩn Việt Nam số 02/QCVN:2020. Trong bộ quy chuẩn này quy định về: thiết kế lắp đặt; vận hành và kiểm tra thử máy bơm; kiểm tra và bào dưỡng máy bơm; Quản lý máy bơm chữa cháy. Các …

Xem thêm

Hệ thống PCCC gồm những gì ?

Hệ thống PCCC (Phòng Cháy Chữa Cháy) là một hệ thống thiết bị và công nghệ được thiết kế để phát hiện, kiểm soát, và dập tắt cháy nổ cũng như bảo vệ con người, tài sản và môi trường khỏi nguy cơ cháy nổ. Hệ thống PCCC đóng một vai trò quan trọng trong …

Xem thêm

Bạn hiểu thế nào PCCC – phòng cháy chữa cháy ?

PCCC ( phòng cháy chữa cháy) là tổng hợp của mọi công tác liên quan tới việc phòng cháy và chữa cháy. Nhằm thực mọi mọi công tác phòng ngừa và giảm thiểu tối đa do cháy nổ gây ra. Giảm tác hại về tính mạng và tài sản của đơn vị