Kiểm định Máy bơm chữa cháy là gì? Có bắt buộc phải kiểm định hay không?

Kiểm định máy bơm chữa cháy là gì?

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là hoạt động theo quy trình của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để kiểm tra, đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của phương tiện phòng cháy và chữa cháy với yêu cầu quy định trong quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Kiểm định máy bơm chữa cháy là bước kiểm tra khả năng làm việc của máy bơm chữa cháy có đảm bảo yêu cầu chữa cháy cho công trình hay không. Việc kiểm định do đơn vị chức năng có thẩm quyền thực hiện. Hiện tại vào đầu năm 2021 chỉ có 02 đơn vị chính được kiểm định phương tiện PCCC là Trường Đại học PCCC trực thuộc Bộ Công An tại Hà Nội và trung tâm kiểm định thiết bị PCCC tại Sài Gòn.

Việc kiểm định phương tiện PCCC có bắt buộc hay không?

Căn cứ theo Luật PCCC và các văn bản quy định khác như Nghị định 136/2020/NĐ-CP (Điều 38), thì các phương tiện PCCC thuộc phụ lục VII của Nghị định trên phải được kiểm định. Nói cách khác việc kiểm định bơm chữa cháy là bắt buộc đối với các công trình có nguy hiểm về cháy nổ.

Việc kiểm định bơm chữa cháy là điều đương nhiên cũng như bắt buộc. Bởi vì, khi khách hàng mua máy bơm chữa cháy tại các nhà cung cấp, việc xác nhận khả năng hoạt động của máy bơm là rất cần thiết. Khi máy bơm chữa cháy được kiểm định thông qua nhiều thử nghiệm, giúp cho khách hàng an tâm hơn đối với việc sử dụng máy bơm.

Bằng cách nào để biết máy bơm chữa cháy đã có kiểm định? Thông qua giấy chứng nhận kiểm định cùng với tem kiểm định được dán trên máy bơm chữa cháy. Các giấy tờ này đều được cấp bởi đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH có nền in với logo Công an.

Tại sao phải quan tâm đến kiểm định máy bơm chữa cháy?

Theo quy định tại Luật PCCC và Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về thực hiện Luật PCCC. Việc kiểm định là bắt buộc, vì vậy các sản phẩm mà quý khách mua về phải đảm bảo đã được kiểm định. Nếu như chưa được kiểm định thì sẽ được xem là chưa đảm bảo về quy định trong việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH là đơn vị sẽ trực tiếp đến và kiểm tra định kỳ và thường xuyên các doanh nghiệp, vì vậy việc trang bị phương tiện PCCC thì phải đảm bảo các trang bị đó cũng như máy bơm chữa cháy phải được kiểm định đầy đủ.

Leave a comment