Quy định về lắp đặt trạm bơm chữa cháy

Từ cuối năm 2020, thiết kế và lắp đặt máy bơm chữa cháy được quy định tại Quy chuẩn Việt Nam số 02/QCVN:2020. Trong bộ quy chuẩn này quy định về: thiết kế lắp đặt; vận hành và kiểm tra thử máy bơm; kiểm tra và bào dưỡng máy bơm; Quản lý máy bơm chữa cháy.

Các nội dụng chính nhất về máy bơm chữa cháy về thiết kế và lắp đặt đã được chúng tôi nêu ơ trên bài viết này. Ngoài ra quý khách có thể lưu ý thêm một số nội dung như:

  • Việc lắp đặt máy bơm chữa cháy, cần có biện pháp dự phòng trường hợp máy bơm chữa cháy hư hỏng, cần có máy bơm chữa cháy băng công suất máy bơm chính làm dự phòng.
  • Động cơ máy bơm cần có các thiết bị bảo vệ (cầu dao điện chống quá tải, rơ le nhiệt, …)
  • Trên đường ống máy bơm cần có các đồng hồ đo áp lực nước.
  • Trước đường ống nước ra cần có van nước một chiều, chống nước chảy ngược lại vào máy bơm.

Leave a comment